Qui som

El treball en equip i la definició d’estratègies d’actuació ens permet l’acompliment dels nostres objectius. La confiança, la comunicació i l’empoderament de cada àrea d’actuació, facilita que el sentiment del projecte sigui compartit per tots els que en formem part. Junts construïm confiança per avançar en l’ajuda dels animals.

Gestió de refugis

Ens avalen 50 anys gestionant centres d’acollida d’animals des de la nostra Societat Fundadora (spAm) i 10 com a Fundació. La nostra gestió es basa en estratègies de prevenció per evitar la massificació dels centres, en una promoció acurada de l’adopció i en  procediments  que consolidin el benestar físic i emocional dels animals durant la seva estada als centres.

L’espai veterinari

L’atenció veterinària que pot oferir una entitat proteccionista és clau per garantir la dignitat dels animals abandonats que acull. A la Fundació Daina disposem d’un equip veterinari propi que treballa els 365 dies l’any per cobrir les necessitats sanitàries dels animals abandonats o perduts que arriben i dels animals acollits en els centres que gestionem.