Oferim als organismes públics i privats els nostres coneixements en gestió de refugis i abordatge de l’abandonament d’animals.

S’ofereixen serveis d’assessorament i estudis especialitzats per a empreses i organitzacions que estiguin interessades en la protecció d’animals abandonats. A través d’aquests serveis, es proporciona informació detallada i assessorament professional sobre les millors pràctiques per a la protecció d’animals abandonats, així com també estudis específics per abordar problemàtiques concretes relacionades amb la protecció animal. Els serveis poden incloure des de la definició de polítiques i procediments per a la protecció animal fins a la formació del personal i el desenvolupament de campanyes de conscienciació. L’objectiu final és ajudar les empreses i organitzacions a millorar la seva responsabilitat social i contribuir a la millora del benestar animal.

Perro abandonado y triste mirando a la cámara

ESTUDIS DESTACATS