• Padrins: Gràcies a les aportacions dels padrins podem fer front a les necessitats bàsiques dels animals que han de viure als centres d’acollida un cop transcorreguts  20 dies des de la seva acollida. 
  • Donacions: Les donacions provinents de les persones i de les empreses compromeses amb la protecció animal fan possible la viabilitat dels nostres projectes i ens permeten seguir treballant per un futur millor pels animals abandonats.
  • Serveis a ajuntaments: Actualment fem el servei de recollida i acollida d’animals abandonats i perduts de 24 municipis. Aquests serveis ens permeten atendre les necessitats dels animals acollits durant els primers 20 dies  d’estada als refugis i ens permeten finançar una part de l’estructura de la Fundació.
  • Serveis a associacions: La Fundació Daina proporciona serveis a altres associacions i organismes que treballen en el camp de la protecció animal, com ara la prestació de serveis veterinaris, assessorament en qüestions legals i de gestió, i altres suports.
  • Empreses amigues:  La col·laboració d’empreses compromeses amb la problemàtica de l’abandonament i la protecció animal ens permeten dur a terme una gestió 100% proteccionista.