L’atenció veterinària, clau per garantir la dignitat dels animals abandonats en centres de protecció

ATENCIÓ VETERINÀRIA DE QUALITAT PELS ANIMALS ABANDONATS

El principal problema que tenen des de sempre les diferents entitats protectores d’animals del nostre país per tirar endavant la seva tasca és l’elevat cost dels serveis veterinaris. Ara per ara, les entitats més afortunades estableixen algun tipus de conveni amb clíniques veterinàries privades per poder atendre els animals que tenen sota la seva tutela, i les més desafortunades, que són la gran majoria, han de fer lo impossible per poder atendre sanitàriament els seus animals.

En molts casos arriben a acumular un elevat deute que posa en un seriós compromís la continuïtat de la seva entitat. Una de les conseqüències d’aquesta realitat és que cada cop menys entitats proteccionistes poden assolir la gestió de centres d’acollida d’animals, sortint-ne beneficiades les empreses privades, amb el que aquest fet suposa de negatiu per l’evolució del proteccionisme animal en el nostre país.


UN EQUIP VETERINARI QUE TREBALLA ELS 365 DIES DE L’ANY

La feina del nostre equip veterinari és una peça clau per desenvolupar la nostra tasca de protecció i recuperació dels animals que han patit l’abandonament: malauradament són molts els animals que arriben maltractats, amb problemes greus de salut, ferits, en males condicions, malalts o vells. La feina dels veterinaris i ATV’s té com a objectiu minimitzar el patiment que provoca l’abandonament i el maltractament. Des del nostre espai veterinari també cobrim els gats de carrer dels municipis amb els quals tenim conveni, fent-nos càrrec de la seva alimentació, higiene, esterilització i atenció veterinària.


UBICACIÓ

Les nostres instal·lacions veterinàries estan ubicades al carrer Sant Cugat 102, baixos, de Mataró. En aquest centre s’hi realitzen tot tipus d’intervencions quirúrgiques, cures i rehabilitacions d’animals malalts i post operats, així com l’atenció dels animals adoptats en el marc d’alguna campanya d’adopció, dels animals dels refugis i les esterilitzacions de gats de carrer i animals adoptats. També està obert a animals d’altres protectores i centres d’acollida d’animals.


UNA BONA ATENCIÓ VETERINÀRIA MINIMITZA EL PATIMENT DELS ANIMALS ABANDONATS

Aquest espai veterinari reverteix en beneficis immediats en la tasca de protecció dels nostres animals i en poder facilitar la tasca d’altres entitats proteccionistes amb menys recursos econòmics. Aquestes instal·lacions suposen:

  • Atendre amb garantia els animals abandonats que arriben a la nostra protectora: volem assegurar-nos que aquests animals reben la mateixa atenció sanitària que un animal amb família.
  • Minimitzar la despesa en serveis veterinaris externs.
  • Poder cobrir un número elevat de colònies de gats de carrer, la qual cosa ens permet assegurar un bon control de les mateixes: més esterilitzacions de gats de carrer es tradueixen en una disminució del naixement descontrolat de gats de carrer, i en una disminució del patiment i de l’abandonament.
  • Poder oferir preus justos i sense ànim de lucre a d’altres entitats protectores d’animals per facilitar que puguin seguir amb la seva tasca.
  • Poder treballar conjuntament amb l’administració pública amb campanyes d’identificació i esterilització per a la prevenció de l’abandonament.