Gestionem centres d’acollida per animals abandonats i perduts


ELS REFUGIS QUE GESTIONEM

Refugi de Cal Pilé – Ctra. NII Km 648,4 08301 · Mataró (Barcelona)

CAAC del Barcelonès – Camí dels Xiprers s/n, 08915 · Badalona (Barcelona)

Refugi de Cabrils – Carrer A, 5, 08348 · Cabrils (Barcelona)


BENESTAR A REFUGIS

Explorem i cerquem tots els mitjans possibles per evitar el patiment dels animals durant la seva estada als centres d’acollida

 • Treball estret entre cuidadors, veterinaris i educadors per valorar l’estat emocional de cada animal, la seva adaptació, la seva evolució i les seves necessitats.
 • Adaptació i enriquiment dels espais per proporcionar als animals una estada digna.
 • Atenció i seguiment veterinari dels animals i protocols sanitaris de manteniment dels espais.
 • Suport de voluntaris en tasques de passeig de gossos, acompanyament de gats i altres tasques específiques de suport.
 • Col·laboració amb professionals externs (etòlegs, especialistes veterinaris, …)

PROMOCIÓ DE LES ADOPCIONS

El nostre objectiu: Trobar una família per cada animal abandonat o perdut que arriba a un dels centres d’acollida que gestionem

 • Apostem per una inversió en temps i mitjans per donar a conèixer els nostres animals (difusió de l’adopció) i per trobar els recursos econòmics necessaris que cobreixin una tasca 100% proteccionista. És per això que tenim molta cura de la imatge que projectem i de la comunicació d’aquesta als nostres medis socials.
 • Valorem els perfils dels animals dels centres i elaborem descripcions fiables que facilitin adopcions apropiades i definitives.
 • Valorem els perfils dels adoptants idonis per a cada animal i fem selecció dels candidats més òptims
 • Elaborem campanyes específiques d’adopció per facilitar la sortida dels animals que ho tenen més difícil.
 • Donem suport post-adopció per garantir una bona adaptació de l’animal adoptat a la seva nova llar.

PREVENCIÓ DE LA MASSIFICACIÓ EN ELS CENTRES D’ACOLLIDA

Prevenim la massificació d’animals en els centres d’acollIda: un refugi sobrepoblat no pot proporcionar benestar als animals que acull

 • Estudi de la realitat de l’abandonament  a cada municipi i de les necessitats i dificultats que comporta la seva gestió.
 • Estudis i propostes de viabilitat per poder fer front a la gestió