El nostre fonament és lluitar i treballar perquè els animals puguin viure amb la dignitat i respecte que es mereixen. Perseguim un món més just per totes aquestes vides que, massa sovint, estan sotmeses al caprici i a l’ambició humanes.  El benestar, la cura i els drets dels animals, així com la seva protecció i la del seu entorn, són els principals objectius que ens han motivat des de sempre i els que ens continuen mantenint  en moviment.  

Missió: Tenim un compromís amb els animals, el seu entorn, la seva protecció i el seu benestar.

  • Oferir oportunitats de transformació de la realitat de l’abandonament i de tot el relacionat amb el maltractament animal.
  • Conscienciar a la societat sobre la tinença responsable.
  • Ser un canal per a la sensibilització i educació de la població davant el maltractament i abandonament animal.

Visió: Treballem per un futur més just i més honest amb els animals i la natura. Volem una societat en la qual l’abandonament, el maltractament i l’explotació dels animals i la natura formin part del passat.

Valors:  Ens exigim actuar sempre d’acord a principis de justícia, inclusió i equitat que respectin animals i persones.

  • Compromís amb els animals i les persones
  • Responsabilitat en la presa de decisions
  • Professionalitat en cadascun dels àmbits de la nostra tasca
  • Col·laboració amb altres entitats i projectes que puguin millorar la vida i la convivència entre animals i persones
  • Transparència en el desenvolupament de les activitats i en la mostra dels resultats