Els nostres primers passos:

La Fundació per a la Defensa dels Animals i la Natura (Fundació Daina) va ser creada l’any 2010 per la Societat Protectora d’Animals de Mataró,  amb l’objectiu de tenir més eines per protegir els animals. Ens esforcem dia a dia per demostrar que els animals tenen dret a tenir el seu lloc a la societat i per evidenciar que una gestió proteccionista de l’abandonament i el maltractament animal és possible.


MISSIÓ, VISIÓ, VALORS


El nostre fonament és lluitar i treballar perquè els animals puguin viure amb la dignitat i respecte que es mereixen. Perseguim un món més just per totes aquestes vides que, massa sovint, estan sotmeses al caprici i a l’ambició humanes.  El benestar, la cura i els drets dels animals, així com la seva protecció i la del seu entorn, són els principals objectius que ens han motivat des de sempre i els que ens continuen mantenint  en moviment.  

Missió: Tenim un compromís amb els animals, el seu entorn, la seva protecció i el seu benestar.

  • Oferir oportunitats de transformació de la realitat de l’abandonament i de tot el relacionat amb el maltractament animal.
  • Conscienciar a la societat sobre la tinença responsable.
  • Ser un canal per a la sensibilització i educació de la població davant el maltractament i abandonament animal.

Visió: Treballem per un futur més just i més honest amb els animals i la natura. Volem una societat en la qual l’abandonament, el maltractament i l’explotació dels animals i la natura formin part del passat.

Valors:  Ens exigim actuar sempre d’acord a principis de justícia, inclusió i equitat que respectin animals i persones.

  • Compromís amb els animals i les persones
  • Responsabilitat en la presa de decisions
  • Professionalitat en cadascun dels àmbits de la nostra tasca
  • Col·laboració amb altres entitats i projectes que puguin millorar la vida i la convivència entre animals i persones
  • Transparència en el desenvolupament de les activitats i en la mostra dels resultats

PATRONAT

El Patronat, òrgan col·legiat, és el màxim òrgan de govern de la Fundació DAINA, marca les línies estratègiques de l’entitat i vetlla per l’adequat compliment de les finalitat i interès fundacionals.

El Patronat està integrat pels següents membres:

  • Fundació Animal Shelter Standard (Presidència)
  • Associació Red Solidaria Animal (vocal)


EQUIP HUMÀ

Un equip format per veterinaris, atv’s , cuidadors, educadors, administratius i professionals de diferents àrees, tots ells coordinats per un grup directiu amb una llarga trajectòria i coneixement del món de l’abandonament animal, el seu origen i les seves conseqüències.


TRANSPARÈNCIA

Per a la nostra Fundació és una responsabilitat i una exigència ètica ser transparents davant de totes les persones, entitats, organitzacions, administracions  i empreses que confien en nosaltres.